René Coenradie

De dove kluizenaarRené Coenradie (1955) debuteerde met de autobiografische roman 

Wel doof, niet ziek! (2015)  ISBN - 978 94 625 4392 8

Pianist, begeleider, cabaretier, componist, pianoleraar, vakleerkracht muziek, leraar basisonderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. Tot 2000, het jaar waarin hij plotsdoof werd en ook zijn werkgever doof bleek voor alle aangevoerde argumenten om te blijven werken.

Een roman over doof zijn en niet gehoord worden.


Lieve tolk (2015)

Omdat schrijftolken op willekeurige maar vaak wel belangrijke momenten het leven van de plots- of laatdove tolkgebruiker binnenstappen, en het belangrijk is voor de tolk om te weten welke behoeftes en verwachtingen deze groep tolkgebruikers jegens hen hebben, is dit boekje geschreven en gepubliceerd. Lieve tolk biedt schrijftolken inzicht in hoe de geleverde tolkdiensten beleefd worden door de tolkgebruiker en hiermee de kans om hun dienstverlening verder te optimaliseren.


Je weet wel waarom (2016), 2e druk (2022) ISBN - 978 90 824742 7 5

Een autobiografische roman over machtsspelletjes, het afbrokkelen van de saamhorigheid binnen het gezin, doofheid, seksuele identiteit, en uiteindelijk een zoektocht naar de moeder, waarop de antwoorden gevonden worden in Spanje.


De dove kluizenaar (2020) ISBN - 978-90-824742-3-7

'Klopt,' zei Josje, 'dat ben ik ook, een dove kluizenaar. Doof geworden in de nacht terwijl ik sliep, en een dove kluizenaar is voor de buitenwereld nog erger dan enkel een kluizenaar. Maar de buitenwereld was mijn wereld al niet meer. Mijn wereld is hier in dit huis, met mijn boeken en mijn kluis met geld. Alhoewel zo veel geld in mijn situatie ook verschrikkelijk is. Ik heb gedacht aan de vuilniszak en de container, maar uiteindelijk werd het het casino.'

Een roman over het eigenzinnige leven van Josje, de liefde, het leven en de dood.

Over de moeder van Josje, die de moeder van Josje niet was. Over Martijn, die een last met zich meedroeg, en over Juan, de vader van Carlos. Tot slot over Carlos zelf, die De dove kluizenaar schreef voor Josjes.


Boeken zijn te bestellen door het invullen van het contactformulier.   

Vermeld titel(s) en adresgegevens waar de bestelling naar toegestuurd mag worden.  

                      

Wel doof, niet ziek! - € 19,95, excl. verzendkosten € 3,95. Totaal € 23,90 

Lieve tolk - € 9,95,  incl. verzendkosten

Je weet wel waarom - € 24,95, excl. verzendkosten € 3,95. Totaal € 28,90

De dove kluizenaar - € 19,95, excl. verzendkosten € 3,95. Totaal € 23,90

Bankrekeningnummer: NL91 INGB 0001 8374 05 t.n.v. René Coenradie  o.v.v. de titel(s) van de  bestelling.