René Coenradie

Je weet wel waarom

‘Wel doof, niet ziek!' (2015) – ISBN: 978 94 625 4392 8                                    

René Coenradie (sr.) – Rotterdam, 31 juli 1955

 

Pianist, begeleider, cabaretier, componist, pianoleraar, vakleerkracht muziek, leraar basisonderwijs/middelbaar beroepsonderwijs.

Tot 2000, het jaar waarin René Coenradie plotsdoof werd.

Met aanpassingen in zijn leslokaal weet hij het lesgeven, ondanks zijn doofheid, op een school voor voortgezet onderwijs in een achterstandswijk van Rotterdam vol te houden. Totdat de werkgever besluit om het onderwijssysteem te veranderen en klassikale lessen plaatsmaken voor lessen op zogenoemde ‘leerpleinen.’

René Coenradie: ‘Als de metselaar de door u verwijderde muren er weer in zet, kan ik zo snel mogelijk weer beginnen.’

De werkgever blijkt doof voor alle door Coenradie aangevoerde argumenten en zegt liever een horende dan een dove docent het onderwijs te laten verzorgen.

Vijf jaar lang, van kastje naar muur. Over zijn boek ‘Wel doof, niet ziek!’ (2015), een waar gebeurd verhaal over doof zijn en niet gehoord worden, zegt Coenradie: ‘Ik heb geschreven uit onmacht in een periode waarin het steeds stiller om mij heen werd. Omdat ik geen schrijver was, deed ik enkel alsof. Inmiddels ligt een deel van het manuscript klaar voor een tweede boek. Ik schrijf zoals ik componeerde, maar zonder muziek en enkel tekst. In stilte, als een fermate op de rust!’

De stilte om te schrijven vindt René Coenradie op het terras van zijn tweede huis aan het strand van de Spaanse Costa Blanca, waar hij zijn leven regelmatig afwisselt met zijn leven in Rotterdam.

 

 'Lieve tolk' (2015)

Daar waar gebarentolken veelal tolken voor mensen die hun gehele of bijna gehele leven doof zijn, tolken schrijftolken veel voor mensen die op latere leeftijd doof werden en de Nederlandse Gebarentaal minder goed beheersen.                                                                                                   

Laat- en plotsdove mensen beheersen de geschreven taal doorgaans goed en de vertaling van gesproken naar geschreven taal biedt hen de meest ideale oplossing voor het bewerkstelligen van communicatie.                                                                                                                                       

Omdat schrijftolken op willekeurige maar vaak wel belangrijke momenten, het leven van de plots- of laatdove tolkgebruiker binnenstappen, en het belangrijk is voor de tolk om te weten welke behoeftes en verwachtingen deze groep tolkgebruikers jegens hen hebben, is dit boekje geschreven en gepubliceerd.                                                                                                                                    

'Lieve tolk' biedt schrijftolken inzicht in hoe de geleverde tolkdiensten beleefd worden door de tolkgebruiker en hiermee de kans om hun dienstverlening verder te optimaliseren.


Je weet wel waarom (2016) – ISBN: 978 90 824742 0 6

Reinier groeit samen met zijn oudere zus Inge en broertje Erik op in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De jaren na de Tweede Wereldoorlog, de jaren van kleinburgerlijke moraal en kneuterige huiskamergezelligheid.

Door een plotselinge gebeurtenis, komen niet alleen binnen het gezin de verhoudingen op scherp, maar lijkt Reinier op elfjarige leeftijd ook een moord op zijn geweten te hebben.

Je weet wel waarom is een autobiografische roman over machtsspelletjes, het afbrokkelen van de saamhorigheid binnen het gezin, doofheid, seksuele identiteit, en uiteindelijk een zoektocht naar Reiniers moeder, waarop de antwoorden gevonden worden in Spanje.

      

Na zijn autobiografische debuutroman Wel doof, niet ziek! (2015), over doof zijn en niet gehoord worden, leek het René Coenradie goed om dit verhaal te vertellen. ‘Ik hoefde net als bij Wel doof, niet ziek! geen verhaal te verzinnen. Ik schreef ook deze keer alleen wat er gebeurd was. Dat was een belofte aan mijn moeder en voor haar dit eerbetoon, omdat we zijn wie we zijn.'


Boeken zijn te bestellen door het invullen van het contactformulier.                                                      Graag vermelden: titel(s) en adresgegevens waar de bestelling naar toegestuurd mag worden.                 

Bestellingen worden verzonden in dezelfde week nadat de betaling ontvangen is.                             

Wel doof, niet ziek! - € 19,95 (exclusief verzendkosten (€ 3,95)

Lieve tolk - € 9,95 (inclusief verzendkosten)

Je weet wel waarom - € 19,95 (exclusief verzendkosten (€ 3,95) 

Bankrekeningnummer: NL91 INGB 0001 8374 05 t.n.v. René Coenradie te Rotterdam, o.v.v. de titel(s) van de  bestelling.